நல்லி-திசை எட்டும் மொழிமாற்ற விருதுகள்

நல்லி-திசை எட்டும் மொழிமாற்ற விருதுகள்    
ஆக்கம்: Badri | November 24, 2008, 10:38 am

நேற்று மதுரையில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் நல்லி நிறுவனமும் ‘திசை எட்டும்’ மொழிமாற்றல் காலாண்டிதழும் சேர்ந்து நடத்திய நிகழ்ச்சியில், தமிழிலிருந்து பிற மொழிகளுக்கும், பிற மொழிகளிலிருந்து தமிழுக்கும் மொழிமாற்றப்பட்ட புத்தகங்களுக்கான விருதுகள் வழங்கப்பட்டன (ரூ. 10,000 + பட்டயம்). கூடவே, மொழிமாற்றல் துறையில் வாழ்நாள் சாதனையாளர்கள் இருவருக்கும் விருதுகள் வழங்கப்பட்டன் (ரூ. 25,000 +...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நிகழ்ச்சிகள்