நறுமுகையே நறுமுகையே - நளினா நீ கொஞ்சம் நில்லாய்!

நறுமுகையே நறுமுகையே - நளினா நீ கொஞ்சம் நில்லாய்!    
ஆக்கம்: kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS) | September 7, 2007, 2:34 pm

மிக மிகப் பழங்காலத் தமிழ்; சங்க இலக்கியப் பாடல்! அதைச் சினிமாவில் வைத்தால் செல்லுமா? ஆடியன்ஸ் கல்லெறிவார்களே!சரி, அதை சுரங்களோடு கர்நாடக மெட்டில் பாடினால்? கல்லா?...பாறையே...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இசை நிகழ்படம்