நம்மைப் பற்றிய கவிதை…கவிதை நூல் அறிமுகம்

நம்மைப் பற்றிய கவிதை…கவிதை நூல் அறிமுகம்    
ஆக்கம்: admin | May 12, 2008, 8:16 pm

நூலகத் திட்டத்தில் இந்த நூல் பறவைகளுடன், பருண்மை தேடும் பாடல்களைத் தேடி…. சிறுமியாய் பற்பல கேள்விகளுடன் பதின்மம் (1990) ஆரம்பித்தது தொட்டு 2003வரை ஆகர்ஷியாவால் எழுதப்பட்ட 42+ கவிதைகள் அடங்கிய தொகுதி ‘நம்மைப் பற்றிய கவிதை.’ தீர்வுகளுடன் மனிதர்களை அணுகுவதும், மற்றையவருடைய “மதிப்பீட்டில்” [சட்டகத்துள்] வாழ்வதும், புகைத்தல் குடித்தல் உடன் தடைசெய்யப்பட்ட தனது பால்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: புத்தகம்