நம்பாதீர்கள் மஹாஜனங்களே

நம்பாதீர்கள் மஹாஜனங்களே    
ஆக்கம்: சேவியர் | April 19, 2007, 8:33 am

  இரவில் நாய் ஊளையிட்டால் எமன் வருகிறான் என்கிறீர்கள். கல்யாணத்தைக் கனவில்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை