நம் மண்ணின் தெய்வங்கள் - ஊத்துக்காடு எல்லையம்மன்!

நம் மண்ணின் தெய்வங்கள் - ஊத்துக்காடு எல்லையம்மன்!    
ஆக்கம்: லக்கிலுக் | June 29, 2007, 10:00 am

காஞ்சிபுரம் சுற்று வட்டாரத்தை ஆண்டுகொண்டிருந்த மன்னன் ஒருவன் (சோழ சிற்றரசன் என்கிறார்கள்) ஒரு நாளைக்கு வேட்டைக்குப் போனான். அடர்ந்த வனம். வனத்துக்குள் நீண்டதூரம் சென்றுவிட்ட...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம் வாழ்க்கை