நமது பக்திப்பாடல் மரபு– ஒரு வரலாற்று நோக்கு

நமது பக்திப்பாடல் மரபு– ஒரு வரலாற்று நோக்கு    
ஆக்கம்: ஜெயமோகன் | March 16, 2008, 2:14 pm

பக்தி என்பது என்ன என்பதை முதலில் விளக்கியபிறகு மேலே செல்லலாம். ஐந்து இலக்க சம்பளத்தில் வேலை, பெண்ணுக்கு அமெரிக்க மாப்பிள்ளை, லட்ச ரூபாய் செலவிட்டும் தீரா வியாதி ஒரேநாளில் சரியாகப்போய்விடுதல் முதலிய பெரியவரவுகளுக்காக ஐந்து ரூபாய் ஊதுபத்தி பழம், நான்குரூபாய் தேங்காய், ஒரு ரூபாய் சூடம் முதலிய சிறிய செலவுகளைசெய்வதும் நடுவே உள்ள இடைவெளியை உணர்ச்சிப்பெருக்கால்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம் நகைச்சுவை