நனோ தொழில்நுட்பம் மூலம் புற்றுநோய்க்கு சிகிச்சை.

நனோ தொழில்நுட்பம் மூலம் புற்றுநோய்க்கு சிகிச்சை.    
ஆக்கம்: kuruvikal | March 16, 2009, 6:57 am

சத்திர சிகிச்சை மூலமாகக் கூட குணப்படுத்த முடியாத புற்றுநோய் தாக்கத்தை நனோ தொழில்நுட்பத்தை பாவித்து குணப்படுத்த வாய்ப்புள்ளது என்று ஆய்வாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர்.எலிகளில் வெற்றியளித்துள்ள இந்த பரிசோதனையின் போது புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள கலங்களுக்குள் நனோ மூலக்கூறுகள் மூலம் குறிப்பிட்ட சில மரபணு அலகுகளை கட்டி வைத்து செலுத்தி அவை உருவாக்கும் புரதங்கள்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அறிவியல் நுட்பம்