நட்புச் சதுரங்கம்!

நட்புச் சதுரங்கம்!    
ஆக்கம்: லக்கிலுக் | September 21, 2007, 6:24 am

"நண்பர்களோடு இருக்கையில் உன்னிடம் மறைவாக குறுவாள் இருக்கவேண்டியது அவசியம்" ஒரு ஐரோப்பிய சிந்தனையாளரின் கருத்து இது....தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வாழ்க்கை