நடுவர்கள்

நடுவர்கள்    
ஆக்கம்: மாலன் | November 10, 2008, 3:52 am

வாசற்படியில் வந்து கிடந்தது அந்த அதிர்ச்சி.‘வாக்கிங்' போகலாம் எனக் கிளம்பியபோது கதவருகே, சிறகொடிந்து விழுந்த பறவை மாதிரி, சிதறிக் கிடந்த பேப்பரைத் திரட்டி எடுத்துக் கொண்டு படிக்கத் திறந்தபோது அந்த பயங்கரம் அதில் விரிந்து கிடந்தது. ‘அமெரிக்கப் பொருளாதார நெருக்கடி: குடும்பத்தைக் கொன்றுவிட்டுத் தன்னையும் சுட்டுக் கொண்ட இந்திய இளைஞர்' என முதல் பக்கத்தில்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வாழ்க்கை கதை