நடராஜ முதலியார் - திரையுலக வரலாறு 2

நடராஜ முதலியார் - திரையுலக வரலாறு 2    
ஆக்கம்: Bags | November 19, 2008, 4:39 am

நடராஜ முதலியார் பிறந்தது 1885ல். தந்தை சென்னயில் புகழ் பெற்ற மருத்துவர் எம். ஆர். குருசாமி முதலியார். கீச்சக வதம் வெளி வந்தாலும் நடராஜ முதலியார் அதை ஊமை படமாகவே (Silent movie) வெளியிட்டார். இவர் இந்த திரைப்படத்திற்கு ரூபாய் 35000 செல்வு செய்தார். 1917ல் 35000 என்பது பெரும் பட்ஜட். முதல் முயற்சி என்பதால் கொஞ்சம் செலவு கையை மீறியிருக்கலாம். 35 நாட்களில் எடுத்துவிட்டதாக ஒரு செய்தி இருக்கிறது....தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நபர்கள் திரைப்படம்