நஞ்சாவது பிஞ்சாவது

நஞ்சாவது பிஞ்சாவது    
ஆக்கம்: குட்டிபிசாசு | November 25, 2007, 1:48 pm

தான் வழக்கம்போல தேநீர் அருந்தும் கடைக்குச் சென்று அமர்ந்தான் கிச்சா. பொதுவுடைமை மற்றும் பெரியாரிய...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கதை சமூகம்