நச் !

நச் !    
ஆக்கம்: Keerthi | August 18, 2008, 11:16 pm

வாஸ்தவமாகத்தான் தோன்றுகிறது. நமக்கு ஏன் இப்படியெல்லாம் யோசிக்கவருவதில்லை..ரயிலில் பயணம் செய்யும்போது, ஒருவர் என்னிடம் பகவத் கீதை விற்க வந்தார். நான் ஒரு சேத்தன் பகத்தின் புஸ்தகம் வாசித்துக்கொண்டிருந்தேன். அவர், என்னிடம் இந்து மதத்தின் உயர்வுகளை போதனை செய்ய ஆரம்பித்தார், இலவசமாக.. இலவசமாகக் கிடைக்கும் பெரும்பாலானவை மதிக்கப்படுவதில்லை. எனக்கு ஏக எரிச்சல். என்னிடம்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம்