நகரம்(சிறுகதை) - சுஜாதா

நகரம்(சிறுகதை) - சுஜாதா    
ஆக்கம்: மதி கந்தசாமி | February 28, 2008, 6:33 pm

‘‘பாண்டியர்களின் இரண்டாம் தலைநகரம் மதுரை, பண்டைய தேசப் படங்களில் ‘மட்ரா’ என்று காணப்படுவதும், ஆங்கிலத்தில் ‘மதுரா’ என்று சொல்லப்படுவதும், கிரேக்கர்களால் ‘மெதோரா’ என்று குறிக்கப்படுவதும் இத் தமிழ் மதுரையேயாம். -கால்டுவெல் ஒப்பிலக்கணம் சுவர்களில் ஓரடி உயர எழுத்துகளில் விளம்பரங்கள் விதவிதமாக ஒன்றி வாழ்ந்தன, நிஜாம் லேடி புகையிலை ஆ.கே. கட்பாடிகள் எச்சரிக்கை!...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அனுபவம்