தோழியரே..

தோழியரே..    
ஆக்கம்: மதி கந்தசாமி | March 8, 2007, 6:54 am

பெண்கள் தினமென்பது, நாகரீகமாக வாலன்டைன்ஸ் டே போன்றோ, பண்டிகை தினம் போலவோ ஒரு சடங்கா என்ற கேள்வி மனதின் ஓரத்தில் இருக்கிறதுதான். ஆனாலும் இப்படியான ஒரு நாளை நாம் போகவேண்டிய தூரம்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வலைப்பதிவர்