தோழர்களின் சாயம் வெளுக்கிறது!

தோழர்களின் சாயம் வெளுக்கிறது!    
ஆக்கம்: லக்கிலுக் | July 30, 2007, 5:28 am

"அரசியல் என்றால் சாக்கடை, குட்டை, மட்டை" என்று விமர்சிக்கும் புனிதப் பிம்பங்களிடம் "எங்கள் தோழர்களைப் பார். யாராலேயாவது விரல்நீட்டி குற்றம் சொல்லமுடியுமா?" என்று பெருமையாக வாதிடுவது...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அரசியல்