தைப் புத்தாண்டு!

தைப் புத்தாண்டு!    
ஆக்கம்: நா. கணேசன் | January 12, 2008, 3:14 pm

"தைப் புத்தாண்டு' பிறந்த கதை!தமிழறிஞர்களின் 87 ஆண்டு கனவு நனவாகிறது.சென்னை, ஜன. 12: இப்போது நடைமுறையில் உள்ள தமிழ் ஆண்டுகள் "பிரபவ' முதல் "அட்சய' வரை உள்ள 60 ஆண்டுகளின் பெயர்கள் தமிழ் இல்லை. ஆண்டுகளைக் குறிக்கும் இந்தப் பெயர்களின் பின்னணியில் உள்ள கதை, தமிழ் மண்ணுக்குப் பொருந்துவதாக இல்லை என்ற கருத்தும் தமிழறிஞர்களிடம் நிலவுகிறது. எனில், தமிழர்களுக்கென புதிய ஆண்டு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »