தேர்வு:மேலும் சில கடிதங்கள்

தேர்வு:மேலும் சில கடிதங்கள்    
ஆக்கம்: ஜெயமோகன் | June 7, 2008, 3:23 pm

அன்புள்ள ஜெ: ‘ தேர்வு ‘ குறித்து உங்களுக்கு பல கடிதங்கள் வந்திருக்கும். நீங்கள் சொல்வது போல் இது வெறும் கல்விசாற் திட்டங்களின் பிரச்சனையோ  செயற்படுத்துதலில் உள்ள பிரச்சனையோ மட்டும் அல்ல.  இது ஒரு தத்துவப் பிரச்சனை.  ஒரு வடிவமைப்புப் பிரச்சனையும் (Design problem) கூட. நம் கல்விசாற் அமைப்புகளின் வடிவமைப்பில் இதற்குப் பெரும் பங்கு உண்டு. நம் பள்ளிகளும் கல்லூரிகளும் ‘பரிட்சை’...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கல்வி