தேடலின் முடிவில்...

தேடலின் முடிவில்...    
ஆக்கம்: கண்மணி | September 4, 2007, 6:46 am

சிறகடித்துப் பறக்கும் வண்ணத்துப் பூச்சிகளைரசிக்கும் தருணங்களைக் காட்டிலும் என்றைக்கேனும்இந்த வண்ணக்கலவை நிறமிழந்து போகுமோ என்ற அச்சம் மிகுகிறது.இரவுப் பனியில்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை