தெய்வம் எல்லோர் சித்தத்தினு முண்டு

தெய்வம் எல்லோர் சித்தத்தினு முண்டு    
ஆக்கம்: பகீ | June 3, 2007, 4:17 pm

யோகர் சுவாமி அருளிச்செய்த நற்சிந்தனையில் வரும் பாடல் இதுவாகும்.தெய்வம் எல்லோர் சித்தத்தினு முண்டுஉய்யும் மார்க்கம் உணர்ந்தோர்க் குண்டுபொய்யும் பொறாமையும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம் கவிதை