துலுக்கா நாச்சியாரும், லுங்கி அலங்காரமும்! - 2

துலுக்கா நாச்சியாரும், லுங்கி அலங்காரமும்! - 2    
ஆக்கம்: kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS) | April 22, 2007, 10:11 am

சுல்தானி பீவியின் விளையாட்டுப் பொருள் ஆனான் அல்லவா நம்ம பெருமாள்? ஆனால் இப்போது கதை மாறி அவன் வழக்கமாய் ஆடும் விளையாட்டை ஆடுகிறான்; பார்க்கலாமா? இதற்கு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம்