துணிவே துணை !

துணிவே துணை !    
ஆக்கம்: கோவி.கண்ணன் [GK] | February 10, 2007, 1:58 am

என்ன தைரியம் இருந்தால் இப்படி ஒரு காரியம் (செயல்) செய்திருப்பாய் ? இதைச் செய்ய தைரியம் வேண்டும்... பொதுவாக பயன்பாட்டில் உள்ள சொல் ... வீரம் அல்லது துணிவு குறித்துச் சொல்ல...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தமிழ்