துக்க அனுசரிப்பு !

துக்க அனுசரிப்பு !    
ஆக்கம்: சேவியர் | November 9, 2007, 5:19 am

கொல்கொதா மலை துயரங்களின் துருவமான வலிகளின் சிலுவையுடன் இயேசுவை வரவேற்றது. சிலுவையை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை