திரை(மறைவு) ஊடகம் என்னும் மகா நடிகன் !

திரை(மறைவு) ஊடகம் என்னும் மகா நடிகன் !    
ஆக்கம்: கோவி.கண்ணன் | November 22, 2007, 2:36 am

சிறுபாண்மை பெரும்பாண்மை என்ற சொல்லாடலில் எனக்கு விருப்பம் இருப்பதில்லை. உடன்படுவதில்லை. ஆனால் சமூகங்கள் அவ்வாறாக வலிய அடையாளப்படுத்தப்படுகின்றன. இனம் அல்லது சாதி, மதம் என...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: திரைப்படம்