திரையுலக வித்தகர் அகிரோகுரோசவா

திரையுலக வித்தகர் அகிரோகுரோசவா    
ஆக்கம்: குட்டிபிசாசு | July 4, 2007, 10:49 pm

ஜப்பானிய இயக்குனர் அகிரோகுரோசவா திரையுலகில் மறக்கமுடியாத மந்திரம்.உலகத்திரையுலகிற்கு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நபர்கள் திரைப்படம்