திரும்பிப் பார்க்கிறேன் II - 28

திரும்பிப் பார்க்கிறேன் II - 28    
ஆக்கம்: டி.பி.ஆர்.ஜோசஃப் | February 22, 2007, 9:35 am

நான் கிளைக்கு பொறுப்பேற்ற முதல் ஒரு வாரத்தில் நான் கண்டவற்றிலிருந்து உணர்ந்ததைத்தான் என்னுடைய விண்ணப்பத்தில் தெரிவித்திருந்தேன் என்பதை விளக்கியும் என்னுடைய வட்டார மேலாளர் அதை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அனுபவம்