திருநெல்வேலிக் கருத்தரங்கில் பேசப்பட்டவை...

திருநெல்வேலிக் கருத்தரங்கில் பேசப்பட்டவை...    
ஆக்கம்: முனைவர் மு.இளங்கோவன் | June 7, 2008, 1:28 pm

திருநெல்வேலிக் கருத்தரங்கில் முனைவர் சங்கரபாண்டி அவர்கள் இணையம்பற்றியும் அமெரிக்காவில் தமிழ்நிலை பற்றியும் விளக்கிப்பேசினார்.அடுத்து காசி அவர்கள் தமிழ்மணம் பற்றியும் அதன் பயன்பாடு பற்றியும் விளக்கினார்.தமிழ் மணத்தில் உள்ள பல்வேறு வசதிகளை அவர் செய்முறை விளக்கம்வழி விளக்கினார்.பேராசிரியர் தொ.பரமசிவம் அவர்கள் இணையத்துறையில் தொடங்கபட்டுள்ள இம் முயற்சியைப்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நிகழ்ச்சிகள்