திருநங்கை ( அரவாணிகள் ) - துரத்தும் வாழ்க்கை

திருநங்கை ( அரவாணிகள் ) - துரத்தும் வாழ்க்கை    
ஆக்கம்: பிரதிபலிப்பான் | December 15, 2008, 12:35 pm

நமக்கு வாழ்க்கையில் சோகம் ஆனால் சோகமே இவர்களுக்கு வாழ்க்கை - திருநங்கை நான் வித்யாஆரம்பமே அதிரடியாக உள்ளது. சரவணனாக இருந்து வித்யா என்ற பெண்ணாக மாறுவதற்க்கு என்ன ஒரு தீவிரம், உயிரையே பணயம் வைக்கும் தைரியம், துணிச்சல். நிர்வாணம் என்னும் அந்த முதல் அத்தியாயத்தை படிக்கும்போதே நமக்கும் அந்த வலியை உணர முடிகிறது. சமீபத்தில் சன் நீயூஸில் அரவாணிகளைப் பற்றி ஒரு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: புத்தகம்