திருக்குறளும் மெகா சீரியல்களும் !

திருக்குறளும் மெகா சீரியல்களும் !    
ஆக்கம்: கோவி.கண்ணன் | August 29, 2008, 1:40 am

திருக்குறளை பொதுமக்கள் வாழ்வியல் நெறியில் பயன்படுத்துகிறார்களோ இல்லையோ, நெடுந்த்தொடர் இயக்குனர்கள் நன்றாகவே பயன்படுத்துகிறார்கள். நடிகை ராதிகா தொடர்களில் இதை மிகச் சாதாரணமாகப் பார்க்கலாம்.'சிறப்புஈனும் செல்வம் பெறினும் பிறர்க்குஇன்னாசெய்யாமை மாசற்றார் கோள்.' [311]இதன் பொருள் படி, கதாநாயகி நல்ல நிலையில் உயர்ந்து பெரிய வியாபார ஒப்பந்தம் ஒன்றில் கோடிக்கணக்கில்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஊடகம்