திராவிட வேதம்! தமிழ் மறை நாதம்!

திராவிட வேதம்! தமிழ் மறை நாதம்!    
ஆக்கம்: kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS) | May 28, 2007, 1:31 am

அட, என்னாப்பா சொல்லுற நீ! கழகம், கட்சி, கொடி இது எல்லாம் தெரியும்! தமிழகத்தில் புதிய கட்சிகள் கூட "திராவிட" என்னும் சொல்லை, பெயரில் கட்டாயாம் கொண்டுள்ளன! ஆனா...அது இன்னா திராவிட...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம்