திரட்டிகள் ரேஸ்... யாருக்கு முதலிடம் !

திரட்டிகள் ரேஸ்... யாருக்கு முதலிடம் !    
ஆக்கம்: கோவி.கண்ணன் | December 19, 2008, 2:37 am

வலைப்பதிவுகள், வலைப்பதிவாளர்கள் எண்ணிக்கை மிகுதியாக மிகுதியாக திரட்டிகளின் (தமிழ்பதிவுகள் தமிழ்வெளி சங்கமம் தமிழிஷ் தமிழ் கணிமை ) எண்ணிக்கையும் மிகுந்து கொண்டே வருகிறது.... தற்பொழுது தமிழ் பதிவு திரட்டியாக 10க்கு மேற்பட்ட திரட்டிகள் இயங்குகின்றன.திரட்டிகள் புதிதாக எதுவும் செய்தால் தான் பதிவர்களை ஈர்க்குமா ? என்பது கேள்விக்குறியாகவே இருக்கிறது. ஏனெனில் தமிழ்மணத்தை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: