திரட்டிகளின் கவனத்திற்கு : ஒழிக்கப்படவேண்டிய கருவிப்பட்டைக் கலாசாரம்

திரட்டிகளின் கவனத்திற்கு : ஒழிக்கப்படவேண்டிய கருவிப்பட்டைக் கலாசாரம்    
ஆக்கம்: மு.மயூரன் | December 2, 2009, 2:55 pm

"உங்கள் கருவிப்பட்டையினதும், அது கொண்டிருக்கும் Javascript முதலான அத்தனை நிரல்களினதும் மூல நிரல்களைத் தாருங்கள்.""உங்கள் கருவிப்பட்டை சம்பந்தப்பட்ட எந்த நிரலையும் மறைக்காதீர்கள்; மறைகுறியாக்காதீர்கள் (Encryption)""தயவு செய்து கருவிப்பட்டையைத் தராதீர்கள். எமது செய்தியோடையினைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளுங்கள்; Bookmarklets பயன்படுத்துங்கள்"எனும் கோரிக்கைகளை நாம் திரட்டிகளை நோக்கி மிகவும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வலைப்பதிவர்