தியாகராஜ ஆராதனை: திருமலையில் தீ வைத்த பாட்டு! - 2

தியாகராஜ ஆராதனை: திருமலையில் தீ வைத்த பாட்டு! - 2    
ஆக்கம்: kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS) | January 30, 2008, 7:15 am

இறைவன்-திரை-தியாகராஜர்!அந்தத் திரை கல்லால் ஆன மதில் போல் அப்படியே கெட்டியாக நிற்கிறதே! "ஏமிரா இது! ஈ பெத்த மொகோடு-கி எந்த அகங்காரம்? எந்த அகங்காரம்?" - அர்ச்சகர்கள் இப்போது கைப்பிடித்துத் தள்ளி விடாத குறையாக விரட்டுகின்றனர்! முந்தைய பாகம் இங்கே!"சுவாமிகளே, திரை மட்டும் தானே போட்டு இருக்கீங்க! இன்னும் நடை சார்த்தி விடவில்லையே! தயவு பண்ணித் தரிசனம் செய்து வையுங்கள்!அடியேன்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம்