தாலி - 7

தாலி - 7    
ஆக்கம்: இராம.கி | July 6, 2007, 7:41 am

மஞ்சள் பற்றிப் பல செய்திகளை முன்னே கூறிய நான், ஒரு முகன்மையான மஞ்சட் காய்/பழம் பற்றிச் சொல்ல மறந்துபோனேன். வேறொன்றுமில்லை, மாங்காய்/மாம்பழம் பற்றித் தான் சொல்ல மறந்தேன். மாங்காய்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தமிழ் பண்பாடு