தாலி - 2

தாலி - 2    
ஆக்கம்: இராம.கி | June 15, 2007, 11:32 am

இனி மகாவின் முதற் கூற்றுக்கு வருவோம். 1. தாலி - என்ற சொல்லின் வேர்ச்சொல்லை இனங்காண முடியவில்லை.வேர்ச்சொல்லை இனங் காண்பது ஒருவேளை பேரா.தொ.பரமசிவனுக்கு வாய்க்காது...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தமிழ் பண்பாடு