தாய்மை ஸ்பெஷல் : தாய்ப்பால் என்னும் அதிசயம்

தாய்மை ஸ்பெஷல் : தாய்ப்பால் என்னும் அதிசயம்    
ஆக்கம்: சேவியர் | August 4, 2008, 8:57 am

  ( World Breastfeeding Week Special ) தாய்ப்பால் குழந்தைகளுக்கு ஒவ்வாவை நோய் வரும் வாய்ப்பை குறைக்கிறது என்னும் புதிய ஆராய்ச்சி முடிவு ஒன்றை பிரஞ்சு ஆராய்ச்சியாளர்கள் வெளியிட்டுள்ளனர். இந்த ஆராய்ச்சி முழுமையாக ஏற்றுக் கொள்ளப்படும் பட்சத்தில் ஒவ்வாமையினால் வரும் ஆஸ்த்மா நோயைத் தடுக்கும் சக்தி  தாய்ப்பாலுக்கு இருக்கிறது என்பதும் மீண்டும் ஒருமுறை நிரூபணமாகும். உலக அளவில் சுமார்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நலவாழ்வு கவிதை