தாய்ப்பால் கொடுப்பதின் நன்மைகள்

தாய்ப்பால் கொடுப்பதின் நன்மைகள்    
ஆக்கம்: Mrs.Faizakader | March 24, 2009, 9:04 am

''தாய் கர்ப்பத்தில் அவனை சுமந்திருப்பதும், அவனுக்கு பால்குடி மறக்கச் செய்வதும் முப்பது மாதங்களாகும்" சில தாய்மார்கள் குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் கொடுப்பதால் தன் அழகு கெட்டுவிடும் என்ற தவறான கருத்தை மனதில் நினைத்துக்கொண்டு தாய்பால் பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கமாட்டாங்க। இது மிக பெரிய தவறு என்று பெண்ணாக பிறந்த நாம் புரிந்துக்கொள்ளவேண்டும்। தெரிந்த தகவலை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நலவாழ்வு