தாய்ப் பாலின் மகத்துவம் - புதிய கோண்ங்களிலும்

தாய்ப் பாலின் மகத்துவம் - புதிய கோண்ங்களிலும்    
ஆக்கம்: ஆகாய நதி | December 8, 2008, 6:38 am

தாய்ப்பாலின் அவசியம் அம்மாக்களுக்கு நன்கு தெரிந்ததே....ஆனால் அது மேலும் பல தேவைகளுக்கும் பயன்படுவது உங்கள் அனைவருக்கும் தெரித்திருக்கலாம் இல்லையென்றால் தோழிகளே இந்தப் பதிவு உங்களுக்கு உதவும் :)தாய்ப்பால் பற்றிப் பொதுவாக நாம் அறிந்தவை: * குழந்தைகளின் ஆயுட்காலத்திற்கும் தேவையான நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அளிக்கிறது.... * தாய்ப் பாலில் வைட்டமின் 'ஏ' அதிக அளவில்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »