தாயை கொல்லும் தமையர்கள்....1

தாயை கொல்லும் தமையர்கள்....1    
ஆக்கம்: godsgift | March 10, 2008, 6:32 am

மானிடராய் பிறப்பதற்கு மாதவம் செய்திடல் வேண்டும் அம்மா....!ஆம் மனிதர்களாய் இப்பூவுலகில் நாம் பிறந்திருக்க எனக்கு தெரிந்து நிச்சயம் இருவருக்கு நன்றிகள் சொல்லவேண்டும்...! அவர்கள் நம் பெற்றோர்கள்.....!பெற்றோர்கள் என்பதோடு...படைத்தவர்கள் என்பதும் பொருந்தும்....அவர்களில் தந்தை என்பவரை விட தன் உயிரூட்டி நம் உயிருடல் வளர்க்கும் அன்னையே மிக மேலானவர்..உயிர்ப்பித்த பின்னரும் நம்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: உணவு