தாமஸ்:குமரிமைந்தனின் கடிதம்

தாமஸ்:குமரிமைந்தனின் கடிதம்    
ஆக்கம்: ஜெயமோகன் | September 23, 2008, 1:05 am

செயமோகனின் தமிழர்களுக்கு சிந்திக்கக் கற்றுக் கொடுத்த தாமசு வரைவு குறித்து தமிழர்களுக்கு சிந்திக்கக் கற்றுக் கொடுத்த தாமசு என்ற வரைவைப் படித்தேன். 80களிலேயே திரு.தெய்வநாயகம் அவர்கள் திராவிட சமயம் இதழுடன் என்னை வந்து சந்தித்தார். அவருடைய நோக்கம் மதமாற்றம்தான் என்பதைப் புரிந்துகொண்டு அவருடன் தொடர்பை நான் ஊக்கவில்லை. அடுத்துச் சில ஆண்டுகளில் மதுரை இறையியல்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம்