தாமதம் 92 வருடம் !

தாமதம் 92 வருடம் !    
ஆக்கம்: சேவியர் | February 23, 2007, 5:57 am

முதலாம் உலகப் போரின் போது அனுப்பப்பட்ட ஒரு தபால் அட்டை தொன்னூற்று இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சென்று...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: உலகம்