தாகூரின் கீதாஞ்சலி - தொடர்ச்சி!

தாகூரின் கீதாஞ்சலி - தொடர்ச்சி!    
ஆக்கம்: கீதா சாம்பசிவம் | August 23, 2007, 12:07 am

என் இதயம் ஆகிய இந்தச் சிறிய மலரைப் பறித்து விடு! உடனே ஏற்றுக் கொள்! உனக்குக் காணிக்கை ஆக்குகிறேன். இல்லை எனில் இது வாடிப் புழுதியில் மண் மூடிவிடுமோ என அச்சமாய் உள்ளது.உன்னுடைய...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இலக்கியம்