தலையில்லாக் கோழி

தலையில்லாக் கோழி    
ஆக்கம்: Badri | August 22, 2007, 1:17 pm

'தலையில்லாக் கோழி' என்ற தொடர் ஆங்கிலத்தில் எதைக் குறிக்கிறது என்றெல்லாம் நம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தெரிந்துகொள்ள விரும்பமாட்டார்கள். தலையை ஒரே வெட்டாக வெட்டியபின் கோழிக்குக்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »