தலித் கோவிந்தம் ! ஒரு கண்துடைப்பு பஜனை !

தலித் கோவிந்தம் ! ஒரு கண்துடைப்பு பஜனை !    
ஆக்கம்: கோவி.கண்ணன் | July 30, 2008, 6:18 am

இதைவிட தலித் மக்களை கேவலப்படுத்த முடியுமா என்று தெரியவில்லை !!!இதைப் சமூக புரட்சி, நல்லிணக்கம் என்றெல்லாம் வாய்க்கு வந்தபடியெல்லாம் புகழ்ந்து தள்ளுகிறார்கள்"இந்த புரட்சிகரமான சமூக மாற்ற நிகழ்ச்சியின் மூலம் ... சமூகத்தில் நிலவி வரும் மூடத்தனத்தை, தலித் புறக்கணிப்புப் போக்குக்கு முடிவு கட்ட முடியும் என்று நம்புகிறோம்.தலித் மக்களையும் சமூகத்தின் அனைத்துப்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சமூகம்