தமிழ்மணத்தில் யுத்தப் பிரகடனம்

தமிழ்மணத்தில் யுத்தப் பிரகடனம்    
ஆக்கம்: கொழுவி | February 8, 2007, 8:28 am

சமருக்கெல்லாம் தாய்ச்சமர் என பல ஆய்வாளர்களாலும் நோக்கப்படும் Operation Dondu என்ற பெயரிலான யுத்தம் தமிழ்மணத்தில் நடந்து வருவது அனைவரும் அறிந்ததே. தாக்குதல் முன்னெடுப்புக்கள் வியூக...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: