தமிழ்ப்படம் வெளிநாட்டினரை எவ்வளவு பாதித்துள்ளது பாருங்கள்

தமிழ்ப்படம் வெளிநாட்டினரை எவ்வளவு பாதித்துள்ளது பாருங்கள்    
ஆக்கம்: குட்டிபிசாசு | April 26, 2008, 4:51 pm

தமிழ்ப்படம் வெளிநாட்டினரை எவ்வளவு பாதித்துள்ளது பாருங்கள். கீழேயுள்ள படத்துண்டு "அதிசியப்பிறவி" படத்தில் வருவது ஆகும்.இது வெளிநாட்டினரின் உருவாக்கிய படத்துண்டு (முடியும் வரைபாக்கவும்!...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நிகழ்படம்