தமிழ்த்திரு இரா.இளங்குமரனார்

தமிழ்த்திரு இரா.இளங்குமரனார்    
ஆக்கம்: சுந்தரவடிவேல் | November 13, 2008, 11:05 am

தமிழ் என்ற மொழியை, அதனோடு இணைந்த வழக்கை, பண்பாட்டை, வாழ்வு முறையைத் தலைமுறை தலைமுறையாகக் கொண்டு செல்பவர்கள் பலர் இருக்கிறார்கள். அத்தகைய மக்களது தொண்டினாலேயே, தமிழ் இன்றளவும் செழுமையாக வாழ்ந்து வருகிறது. அவர்களில் இன்று வாழ்ந்து வரும் ஒரு பெரியவரைப் பற்றிய ஆவணப்படம் ஒன்றை முந்தாநாள் பார்த்தேன். அவர் இரா. இளங்குமரனார் அய்யா அவர்கள். அய்யாவைப் பற்றிச் சென்ற ஆண்டு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தமிழ் நபர்கள்