தமிழ்த் தாத்தாவும், சுப்பிரமணிய பாரதியும்!

தமிழ்த் தாத்தாவும், சுப்பிரமணிய பாரதியும்!    
ஆக்கம்: கீதா சாம்பசிவம் | June 28, 2007, 6:38 pm

தமிழ்த்தாத்தா உ.வே.ஸ்வாமிநாத ஐயரின் காலத்தவர் பாரதியார் என அனைவருக்கும் தெரிந்திருக்கும். சுப்பிரமணிய பாரதியை தாத்தா மதித்தாலும் அவரை ஒரு கவிஞர் என்று ஒப்புக் கொண்டதில்லை எனவும்,...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வரலாறு