தமிழ்தான் இந்தியாவின் வேர் - ஜெயகாந்தன் !

தமிழ்தான் இந்தியாவின் வேர் - ஜெயகாந்தன் !    
ஆக்கம்: கோவி.கண்ணன் | May 4, 2007, 12:55 am

இந்திய இலக்கியத்தின் வேர் தமிழகத்தில்தான் உள்ளது. இந்தியில் வருவது மட்டுமே இலக்கியம் அல்ல என்று...தொடர்ந்து படிக்கவும் »