தமிழ்ச்செல்வனின் கொலையும் ஈழத்தின் எதிர்காலமும்

தமிழ்ச்செல்வனின் கொலையும் ஈழத்தின் எதிர்காலமும்    
ஆக்கம்: Badri | November 4, 2007, 5:45 pm

இப்போது இலங்கையில் தமிழர்களுக்கும் சிங்கள ராணுவத்துக்கும் நடந்துகொண்டிருப்பது முழு யுத்தம். இன்னமும் போர் நிறுத்தம் அமுலில் உள்ளதாக யாருமே நினைக்கவில்லை.தமிழ்ச்செல்வன்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »