தமிழ்க்கடல் புலவர் இரா.இளங்குமரனார்

தமிழ்க்கடல் புலவர் இரா.இளங்குமரனார்    
ஆக்கம்: (author unknown) | December 12, 2008, 8:03 am

-முனைவர் மு.இளங்கோவன்இருபதாம் நூற்றாண்டில் தோன்றிய தமிழ் அறிஞர் பெருமக்களுள் தமிழ்க்கடல் இரா. இளங்குமரனார் குறிப்பிடத்தகுந்தவர்.தமிழ் இலக்கண இலக்கியங்களில் ஆழ்ந்த பயிற்சியுடைய இரா.இளங்குமரனார் பள்ளி ஆசிரியராக விளங்கியவர். பின்னர் நூலாசிரியர், பாவலர், பதிப்பாசிரியர், உரையாசிரியர், தொகுப்பாசிரியர், இதழாசிரியர், உரையாளர் எனப் பல முகங்களைப் பெற்றுத் தமிழுக்கு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நபர்கள்